logo

Freudenthal Instituut

Expertisecentrum Rekenen en Wiskunde & ICT

Onderzoek

Algemeen
De missie van het Freudenthal Instituut is het onderzoeken en verbeteren van
het reken-wiskundeonderwijs. Het onderzoek valt binnen verschillende thema's
die nauw samenhangen.
meer informatie >>

Rekenen in het speciaal onderwijs
Speciaal Rekenen is een project dat zich richt op de invoering van
realistisch rekenen in het s(b)o.
meer informatie >>

Games voor het reken-wiskunde onderwijs
meer informatie >>

Professionalisering

Grote Rekendag
De Grote Rekendag is een dag waarop een heleboel kinderen in Nederland aan
hetzelfde onderwerp op het gebied van rekenen-wiskunde werken.
meer informatie >>

Nationale Wiskunde Dagen
Als wiskundeleraar moet je van tijd tot tijd nieuwe ideeën op kunnen doen en
creatief en actief met je vak bezig zijn.
meer informatie >>

Nationale Reken Dagen, Ontmoetingsplaats voor leerkrachten basisonderwijs
Tijdens de Nationale Rekendagen komen zo'n 250 leerkrachten bij elkaar om
zich gedurende twee dagen bezig te houden met alle aspecten van het
reken-wiskundeonderwijs.
meer informatie >>


Freudenthal Instituut
Universiteit Utrecht
Postbus 9432
3506 GK Utrecht
tel.: 030 - 263 5555
e-mail: fi@fi.uu.nl
website: Freudenthal Instituut

Vincent Jonker
Martin van Reeuwijk

intern (besloten) gedeelte | contact | © 2005 Expertisecentra ICT | productie en onderhoud: Elion.nl